Skip links

Tag: öğrenci bursu

Öğrenci Bursu Veren Özel Kurumlar

Öğrenci Bursu Veren Özel Kurumlar

Artık kredi/burs kavramlarını ve bunlara ilişkin tüm ayrıntıları öğrendiğimize göre sıra geldi Özel Kurum Burslarına.. Öğrenim sırasında gelir sahibi olmanın bir başka yolu olan Özel kurum bursları Sakarya’da  birçok işveren, fabrika vb şirketler tarafından verilebildiği gibi Türkiye geneli üniversitemizi kapsayan kurumlar tarafından da verilir. Üniversite

Devlet Katkısı ve Özel Kurum Bursları

Devlet Katkısı ve Özel Kurum Bursları

Hayatın olmazsa olmayanı, modern dünyada varlığın devamı için gereksinim duyulan para, öğrencilik hayatının da olmazsa olmazıdır. Yenilen yemekten, gidilen yola, alınan bir eşyadan, hastane, eczane, kırtasiye gibi masraflara kısacası hayatın her alanında mutlak bir belirleyici güçtür. Dolayısıyla öğrencinin, özellikle de şehir dışında okuyan bir öğrencinin